Reserveer nu bij Hungaria Bar/Resto
Indien u voor meer dan 14 personen wenst te reserveren, gelieve contact op te nemen per mail via info@hungaria.be.

Maak een keuze
Lunch/Diner:

Kies een datum

Gelieve uw keuze van type en aantal personen in te geven.
U krijgt dan een overzicht van de beschikbare data.